Badminton
LSU Badminton Club
Contact: Brian “Chieh” Chien
Email: cchien1@lsu.edu
Contact: Shane “Hao-Hsiang” Chang
Email: hchang1@lsu.edu
Website